پرنيان

     
 

 

ابريق می مرا ...

 
پنجشنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸٤

                                  ابريق  می   مرا  شکستی    ربی !

                                   بر  من  در  عيش  را  ببستی  ربی !

                                  من می خورم و تو می کنی بد مستی ؟

                                 خاکم  به  دهن  مگر  تو  مستی  ربی ؟

                                 ناکرده گنه در  اين  جهان  کيست  بگو ؟  

                                 وانکس  که   گنه  نکرد  چون زيست   بگو ؟ 

                                من   بد  کنم  و  تو  بد  مکافات  کنی  ...

                                پس   فرق ميان من و تو  چيست  بگو ؟  

                                 (خيام) 

 

 
  لینک

 

ليست وبلاگ هاي فارسي
قالب هاي وبلاگ

هستی
نویسندگان وبلاگ
هستی

آمار وبلاگ
خروجی وبلاگ
  RSS 2.0